vrijdag, 29. juni 2007 - 11:06

Politie controleert bedrijfsafval

Groningen

De politie heeft donderdag in Groningen wederom afvalcontainers gecontroleerd. Acht bedrijven werden onder de loep genomen. Er werd gecontroleerd op de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen en de scheidingsplicht van afval. Drie bedrijven hadden te veel gevaarlijke afvalstoffen tussen het bedrijfsafval zitten.

Bij een bedrijf aan het Hoendiep werden zeventien spuitbussen met restanten van gevaarlijke stoffen, vier batterijen en een veerbol met olie gevonden. Bij een bedrijf aan de Friesestraatweg werd een hoeveelheid kit, een flacon met motorolie en een spuitbus met gevaarlijke stoffen aangetroffen. Bij een ander bedrijf aan de Friesestraatweg werden drie spuitbussen en een flacon montagekit gevonden tussen het bedrijfsafval. Tegen deze bedrijven wordt proces-verbaal opgemaakt.

Regiopolitie Groningen is in november 2006 een project gestart om bedrijfsafvalcontainers te controleren. Er wordt met name gecontroleerd of afval voldoende gescheiden wordt aangeboden. De te controleren containers worden door een mobiele containerkantelaar geleegd in een grote container. Vervolgens wordt de inhoud gecontroleerd door medewerkers van de milieupolitie. Het doel is dat bedrijven zich meer bewust worden van een goed afvalstoffenbeheer en daar ook naar handelen.
Provincie:
Tag(s):