vrijdag, 15. juni 2007 - 14:10

Politie Delfzijl oefent op conflicten in horeca

Delfzijl

Iedere conflictsituatie in horecagelegenheden vraagt van de politie om een eigen aanpak maar de basis blijft het zelfde. Met deze boodschap trainde de basiseenheid Delfzijl van de regiopolitie Groningen afgelopen donderdag zowel in theorie als in de praktijk om zulke situaties zo snelmogelijk te beheersen. Als oefenlocatie werd voor discotheek 2Night gekozen.

De politie Delfzijl beschikt al over een aantal preventieve maatregelen om de veiligheid van de bezoeker in de horeca te vergroten. Zo bestaat er sinds 2003 een horecaconvenant waarin afspraken zijn gemaakt met uitbaters van de horeca en de politie. Hierin verplicht de politie zich dat er op vrijdagavond en zaterdagnacht een speciaal horecateam van de politie is die zichtbaar buiten en binnen de horecagelegenheden aanwezig is. Een zgn. horecatelefoon geeft direct contact met deze eenheid ingeval van problemen.

Bij discotheek 2Night gaan de preventieve maatregelen nog een stukje verder. Deze horecagelegenheid huurt een beveiligingsdienst in om de orde in de discotheek te handhaven. Bij binnenkomst worden de gasten onderzocht op het bezit van wapen en drugs. Bij het aantreffen hiervan worden deze in de horecakluis gedeponeerd waarvan alleen de politie de sleutel heeft.

Om in geval van een calamiteit de samenwerking tussen beveiligingsdienst en de politie te vergroten, namen ook de beveiligers deel aan de training van de politie. Onder toezicht van instructeurs werden drie verschillende scenario’s nagespeld die zich zowel binnen als buiten afspeelden. Ondanks dat het een oefening was en de raddraaiers collega’s waren, ging er het soms hard aan toe.

Cor de Lange, chef van de basiseenheid Delfzijl, ‘Met deze training willen wij laten zien dat ouders met een gerust hart hun kinderen kunnen laten uitgaan in Delfzijl’
Provincie:
Tag(s):