donderdag, 22. november 2007 - 11:49

Politie en jongeren ontlopen elkaar

Utrecht

Overlastgevende probleemjongeren bezorgen politie en bestuur al geruime tijd de nodige hoofdbrekens. Recente onrust in Amsterdam-West en Utrecht-Kanaaleiland vormt daar een illustratie van. De politie, zo is uit eerder onderzoek gebleken, heeft vooral problemen met de omgang op straat met groepen Marokkaanse en Antilliaanse jongeren.

Uit een nieuw onderzoek blijkt nu dat, anders dan werd verwacht, zowel politie als jongeren de confrontatie op straat ontlopen. In 50 diensten die zijn meegedraaid op een viertal 'hot spots' kwamen confrontaties maar sporadisch voor en dan verliepen ze in de regel ook nog tamelijk vredig. Men mijdt elkaar dus eerder dan dat men de strijd opzoekt.

Dat is een opmerkelijke uitkomst, die haaks staat op het verwachtingspatroon en de beleving van zowel politie als jongeren. Uit de vele gesprekken die zijn gevoerd met zowel politie als jongeren, geven beide partijen aan veel 'last' van elkaar te ondervinden in de dagelijkse omgang.

De onderzoekers verklaren dat vooral uit het verschil in burger- en straatcultuur. Politiemensen benaderen jongeren vanuit het normen en waardepatroon van de burgercultuur, terwijl de jongeren reageren vanuit de normen en wetmatigheden van de straatcultuur; daarin is de politie je vijand.

Dit zijn enkele van de belangrijkste uitkomsten van een studie naar de omgang van de politie met overlastgevende jongeren, met name van Antilliaanse en Marokkaanse afkomst. Daarvan was uit eerder onderzoek gebleken dat het de politie voor veel problemen stelt. Het onderzoek, is in opdracht van Politie en Wetenschap uitgevoerd door een samenwerkingsverband van de Onderzoeksgroep van de Politieacademie in Apeldoorn, de Advies en Onderzoeksgroep Beke in Arnhem en de Universiteiten van Utrecht en Groningen.
Provincie:
Tag(s):