woensdag, 4. juli 2007 - 15:22

Politie gaat toezicht houden op Waterverkeer Alphen

Alphen aan den Rijn

Nu het vaarseizoen weer is begonnen, gaat de politie Hollands Midden de controle op het waterverkeer in Alphen aan den Rijn verscherpen.

Aanleiding is het aantal klachten dat vorig jaar binnenkwam over het asociaal gedrag en de overlast op en rond het water. Er komt nu frequent toezicht.

In overleg met de gemeente Alphen is er een boot beschikbaar gesteld, waar- mee regelmatig gecontroleerd zal worden op de Zegerplas, Oude Rijn, Aar- kanaal en de Heimanswetering. Dit jaar geldt het nog als een proef, maar als blijkt dat de controles effect hebben en het veiliger geworden is op het water, wordt er definitief een boot beschikbaar gesteld voor de wateren binnen de gemeente Alphen.

De politie gaat ondere andere controleren op snelheid, vaarbewijzen, regi- stratiebewijzen snelle motorboten met de daarbij behorende wettelijke verplichte inrichting en uiteraard het vaargedrag. Ook zal er op milieu- en visserijwetgeving gecontroleerd worden.
Provincie:
Tag(s):