vrijdag, 7. december 2007 - 8:52

Politie gaat zelf niet zo veilig om met vuurwerk

Den Haag

Uit controles door de VROM-inspectie van vuurwerkopslagplaatsen op politiebureaus blijkt dat slechts 25 procent van de politiebureaus veilig om gaat met het in beslag genomen vuurwerk. De politie neemt jaarlijks grote hoeveelheden vuurwerk in beslag. Een deel van dat vuurwerk moet na in beslagname tijdelijk worden opgeslagen in een politiebureau.

Bij de controles bleken 6 van de 25 politieregio’s veilig om te gaan met in beslaggenomen vuurwerk. Dat wil zeggen dat deze regio’s beschikten over geschikte opslagplaatsen en dat deze uitsluitend gebruikt werden waarvoor ze bedoeld waren, namelijk opslag van in beslag genomen consumentenvuurwerk (legaal vuurwerk). Bij de overige 19 politieregio’s ontbraken geschikte opslagvoorzieningen of werd ook illegaal vuurwerk opgeslagen.
Provincie:
Tag(s):