vrijdag, 31. augustus 2007 - 10:17

Politie Groningen opent jacht op 'gepimpte' auto's

Regio

Regiopolitie Groningen gaat strenger controleren op lawaaiveroorzakende auto’s en agressief verkeersgedrag. Dit gebeurt naar aanleiding van klachten van burgers. In de volksmond wordt in dit geval vaak gesproken over ‘gepimpte’ auto’s. Zonder te generaliseren, zal er meer aandacht geschonken worden aan de overlast die deze auto’s kunnen veroorzaken.

De controles zullen op basis van klachten in eerste instantie vooral gehouden worden in de omgeving Winschoten-Veendam-Stadskanaal-Hoogezand. De overlast bestaat vooral uit lawaai afkomstig van de muziekinstallaties in de auto’s. Ook is er overlast van sportieve uitlaten, luidruchtige acceleratieproeven, wheelspins, zwerfvuil en geschreeuw van de aanwezige jeugd.

Het houden van straatraces kan eveneens voor overlast zorgen, maar levert daarnaast ook gevaarlijke situaties op. Op een aantal plaatsen in de provincie zijn infrastructurele maatregelen genomen om straatraces te voorkomen. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om het aanleggen van drempels of het versmallen van de weg. Juist vanwege de grote onveiligheid zullen de controles ook gericht zijn op straatraces.

Met de controles wil Regiopolitie Groningen de veiligheid vergroten en de overlast terugdringen. Bij de controles zal onder anderen aandacht besteed worden aan verkeersgedrag, de geluidsproductie van uitlaten, de lichtdoorlatendheid van de ramen, verlichting, spoorverbreding, scherp uitstekende delen van bijvoorbeeld een spoiler, gladde banden en het dragen van de gordel. Bij overtreding wordt een bekeuring uitgeschreven en eventueel het kentekenbewijs ingenomen. De eigenaar van de auto heeft dan vier weken de tijd om de auto technisch in orde te maken.
Provincie:
Tag(s):