vrijdag, 23. november 2007 - 22:57

Politie herstelt openbare orde

Middelburg

Politie Zeeland heeft vrijdag tijdens een protestactie van ongeveer 500 scholieren de openbare orde hersteld in Middelburg.De actie verliep eerst vreedzaam maar ging van baldadigheid over tot het verstoren van de openbare orde.

Terwijl een groep scholieren van de locatie Elzenlaan/Churchilllaan van de CSW zich naar de Nehalennia aan de Breeweg verplaatste, gooiden zij met eieren, blikjes en vuurwerk. Verder bezetten zij kruispunten, stalen winkelwagentjes en vernielden auto's.

De politie zag zich genoodzaakt om na het plegen van vernielingen en de overlast in te grijpen. De scholieren werd verzocht naar school of naar huis te gaan. Toen dit niet gebeurde, werd nogmaals verzocht om zich te verspreidden. Toen ook hier geen gehoor aan werd gegeven, gaf de politie een vordering.

Een aantal scholieren was er kennelijk op uit om relletjes te schoppen. Nadat aan de vordering nog geen gehoor werd gegeven en de menigte zich niet verspreidde, is de politie opgetreden. In totaal zijn zes scholieren aangehouden, twee vanwege het niet in bezit hebben van een ID-bewijs en vier voor het niet voldoen aan de vordering tot verwijdering.
Provincie:
Tag(s):