woensdag, 16. mei 2007 - 20:45

Politie laat jeugd schieten

Zuidlaren

Het Politie Opleidings- en Trainingscentrum (POTC) in Zuidlaren mocht onlangs 19 jongeren van 12 tot 18 jaar uit Assen - Oost verwelkomen. De jongeren kregen daar een rondleiding van de instructeurs en mochten schieten op de schietbaan.

Het contact met de jongeren ontstond nadat zij overlast veroorzaakten in hun wijk. De politie besloot het gesprek met hen aan te gaan met het doel de overlast terug te dringen. Tijdens de bijeenkomsten die volgden zijn enkele afspraken gemaakt.

De jongeren zijn aangesproken op hun gedrag en gewezen op hun verantwoordelijkheid. Zij hebben op hun beurt hun bezwaren en wensen over de wijk gemeld. Zij vinden dat er te weinig te doen is in hun wijk. Er is contact geweest met de opbouwwerker, de jongerenwerker en de jongerensportbuurtwerker. Vanuit verschillende organisaties zijn er activiteiten georganiseerd voor de jongeren.

De jeugd is ook gevraagd om zelf in actie te komen. Zij zullen onder meer een zeskamp voor de buurt organiseren.

De jongeren hebben beloofd niet meer in aanraking te komen met de politie. Deze afspraken zijn zelfs in een contractje vastgelgd. Mochten zij zich niet aan deze afspraken houden, dan is de politie genoodzaakt andere maatregelen te nemen.
Provincie:
Tag(s):