woensdag, 24. oktober 2007 - 17:08

Politie onderzoekt Limburgse sexbranche

Weert

Dinsdag 23 oktober hebben medewerkers van de Vreemdelingenpolitie en van de afdeling Jeugd- en Zedenzaken samen met de Belastingdienst in samenwerking met en op verzoek van de aan de regio Noord- en Midden-Limburg deelnemende gemeenten, weer een controleactie gehouden in de escortbranche. Bij deze concrete controle is 44 keer contact opgenomen met in totaal 22 escortbedrijven dan wel personen die zich via het internet of de krant als escort aanbieden.

Vorig jaar hebben de Noord- en Midden-Limburgse gemeenten de handhaving van het prostitutiebeleid in hun regio geëvalueerd. Na de legalisering van de prostitutiebranche in 2000 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de handhaving van deze branche. Uit de evaluatie bleek dat de bekende bordelen en privé-huizen hun vergunningen goed naleven en dat er – ten opzichte van eerdere jaren – steeds minder illegale vrouwen werkzaam zijn in de clubs. Waren er in 2002 nog zo´n 200 illegale vrouwen per jaar werkzaam in clubs, nu zijn dat er zo´n 10 per jaar.

Ook is geconstateerd dat er een verschuiving lijkt plaats te vinden van de bordelen naar de escortbranche. Deze branche is veel anoniemer en veel minder plaatsgebonden en daardoor dus ook moeilijker te controleren. Omdat vermeden moet worden dat minderjarige of illegale mensen onvrijwillig tewerk worden gesteld in deze escortbranche, hebben de gemeenten besloten de handhaving van de escort te intensiveren.

De controle- en handhavingacties worden in de toekomst vaker uitgevoerd. Uiteindelijk dienen deze acties ertoe te leiden dat ook de escortbedrijven en thuiswerkers over de benodigde vergunningen beschikken ofwel gestopt zijn met hun activiteiten.

De regionaal portefeuillehouder, Jacques Niederer, burgemeester van de gemeente Weert, is tevreden over de actie. “De branche weet nu dat we onze toezichtstaak zeer serieus nemen. We geven hieraan een vervolg.�
Provincie:
Tag(s):