dinsdag, 24. juli 2007 - 11:17

Politie pakt jeugdige vandalen op

Delfzijl

De politie heeft met de aanhouding van 12 jongeren uit Delfzijl en Farmsum 40 zaken opgelost in Delfzijl. Het gaat voornamelijk om vernielingen en enkele fietsendiefstallen die gepleegd zijn in de periode van eind 2006 tot begin juli 2007.

De verdachten (16 tot en met 19 jaar) pleegden de vernielingen vooral in het weekend in het centrum en de wijken Over de Gracht en Doklanden. De jongeren zijn na hun aanhouding vrijgelaten, maar zullen zich op een later moment voor de rechter moeten verantwoorden.

De jongeren verklaarden verveling te zien als motief voor de vernielingen en fietsendiefstallen. In de meeste gevallen waren ze onder invloed van alcohol of drugs. De vernielingen van straatmeubilair, tuinen en auto’s waren voornamelijk op de looproute van de jongeren naar huis. De totale schade wordt geschat om circa 12.000 euro.

De politie kwam de jongeren op het spoor na informatie uit andere onderzoeken in Delfzijl. De wisselwerking tussen het crimeteam en de buurt- en jeugdagent heeft erin geresulteerd dat de groep in beeld kwam. Uit het onderzoek kwam naar voren dat er niet één groepsleider was. De verdachten werden verspreid over de afgelopen drie weken aangehouden. Het grootste deel van de groep is eerder met politie in aanraking geweest.
Provincie:
Tag(s):