woensdag, 11. april 2007 - 10:52

Politie pakt met succes rallyvissen aan

De politie heeft in de maanden januari tot en met maart op elf zaterdagen gerichte rallyvisserijcontroles uitgevoerd. De politie deed de controles samen met zeven hengelsportverenigingen, die 28 keer een controleur leverden.

De politie leverde 47 keer een controleur. In totaal werden z’n 420 rallyvissers gecontroleerd en er werden 1075 vissen inbeslaggenomen. Dit leverde in totaal 35 keer een proces-verbaal op. De volgende strafbare feiten werden geconstateerd: 16 keer proces-verbaal in verband met te veel vis (in Friesland mag je op, aan en/of nabij enig viswater niet meer dan 30 dode zoetwatervissen groter dat 15 cm voorhanden hebben), zeven keer proces-verbaal voor dierenkwelling (levende vis in een zak), zes keer proces-verbaal voor de vispas (vissen zonder vispas van HSV die behoren bij federatie Fryslân) en zesmaal voor het vissen met levend aas.

De eerste controles leverden qua aantal vissers en overtredingen het meeste resultaat op. Al vrij snel daarna kregen de vissers in de gaten dat het de politie en de hengelsport in Friesland ernst was en koos men duidelijk voor een humanere manier van vissen. Veel rallyvissers gingen over op het zogenaamde vissen met ringen, waarbij de gevangen vis na meting weer teruggezet werd in het water. Ook werd de vis na vangst eerst bewaard in een leefnet en gedurende of na de wedstrijd gemeten cq gewogen en teruggezet in het water.
De laatste controlezaterdagen kregen de controleurs regelmatig de opmerking: “Zijn jullie er al weer�. Er werden toen geen overtredingen meer vastgesteld.

De rallyvisserij vormt al jaren een groot probleem in Friesland. Rallyvisserij kenmerkt zich door de grote verplaatsbaarheid van de hengelaars. Daar een deel van de rallyvisser zich ook schuldig maakt aan artikel 36 van de Gezondheid en Welzijnswet dieren, door de gevangen vis levend in een droge plastic zak te gooien, zorgt dit voor de nodige irritatie bij de plaatselijke bevolking. In overleg met zeven hengelsportverenigingen is besloten om in het voorjaar van 2007 een intensieve controle uit te voeren op deze rallyvissers.
Provincie:
Tag(s):