dinsdag, 30. oktober 2007 - 8:52

Politie pleit voor betere aanpak huiselijk geweld

Groningen

De Nederlandse politie registreerde in 2006 ruim 63.000 incidenten huiselijk geweld. Een toename van ruim 6000 incidenten (9.9%) t.o.v. 2005. Van alle 100 mishandelingen die de politie in 2006 registreerde vonden er 25 in de huiselijke sfeer plaats. Dit maakte de raad van hoofdcommissarisen bekend.

Daarmee is mishandeling de meest voorkomende vorm (40%), gevolgd door bedreiging en huiselijke twist. Vrouwen vormen de grootste categorie (83%) als het gaat om slachtofferschap, mannen blijven de grootste verdachtengroep (90%). Het aantal aanhoudingen ten opzichte van het aantal aangiften steeg licht in 2006 van 60% naar 64,4%. De korpsen hielden ruim 15.621 verdachten aan.

Uit een vijf jaar durend onderzoek door diezelfde raad, blijkt dat dat een op de drie daders opnieuw in de fout gaat. Recidiveaanpak zal door alle hulpinstanties met voorrang opgepakt dienen te worden. De politie pleit in dit verband voor casusregie waarin het gehele gezin vanuit de hulpverlening wordt gevolgd, wat een versnipperd hulpaanbod - zoals nu vaak gebeurt - kan voorkomen.

De politie is tevens voorstander van de inzet van 24-uurs interventieteams van hulpverleners. Deze teams komen ter plaatse om direct tijdens de crisis een hulpaanbod voor het hele gezin, met bijzondere aandacht voor kinderen, te doen als vervolg op het politieoptreden. In Groningen, Venlo en Amsterdam zijn reeds positieve ervaringen met dit type interventie opgedaan.
Provincie:
Tag(s):