dinsdag, 21. augustus 2007 - 19:49

Politiebonden willen bloedafname mogelijk maken bij overledene

Woerden

De politiebonden hebben de minister van Binnenlandszaken gevraagd om een regeling te maken om bloed afname van een overleden persoon mogelijk te maken. Dienders die met bloed van een overleden persoon in aanraking zijn geweest, kunnen niet afdwingen het bloed van de overledene te laten controleren op overdraagbare ziektes.

De minister heeft nu tijdens het landelijk overleg met de 4 politiebonden van 16 augustus jl. toegezegd dat er een protocol komt waarin staat hoe in deze situatie moet worden gehandeld. Wij hebben geadviseerd ook andere hulpverleners (ambulance en brandweer) bij dit protocol te betrekken.
Provincie:
Tag(s):