woensdag, 18. juli 2007 - 21:18

Pont tussen Almere en Naarden

Naarden

Rijkswaterstaat en Strukton/Reef starten eind augustus met de werkzaamheden om de Hollandse Brug te versterken en verbreden.
Tijdens de werkzaamheden is de parallelweg op de Hollandse Brug in gebruik voor de uitvoering van de werkzaamheden dus afgesloten voor voetgangers, fietsers en landbouwverkeer. Deze weggebruikers kunnen eind augustus gebruik maken van een pontverbinding tussen Almere en Naarden.

Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden aan de Hollandse Brug treedt er verkeershinder op voor de gebruikers van de Hollandse Brug. Om die hinder te beperken, biedt Rijkswaterstaat in samenwerking met de gemeenten Almere, Naarden en Muiden en Staatsbosbeheer een aantal alternatieven; één daarvan is een pont die gaat varen tussen Almere (Zilverstrand) en Naarden (grens Muiderberg).

De pont is bedoeld voor fietsers, voetgangers en landbouwverkeer die tijdens de werkzaamheden aan de Hollandse Brug geen gebruik kunnen maken van de parallelweg op de brug. De pont zal eind augustus in dienst worden genomen.

Ook het lokale lichte (tot 12 ton) vrachtwagenverkeer, gedupeerd door de afsluiting van de Hollandse Brug voor vrachtverkeer sinds 27 april jongstleden, kan gebruik maken van de pont. In een later bericht informeert Rijkswaterstaat de belanghebbenden hierover.
Provincie:
Tag(s):