maandag, 23. april 2007 - 11:36

Presentatie herziene plannen fietspad Koewacht-Bontekoe

Koewacht

Op 24 april 2007 presenteert de Provincie Zeeland tijdens een informatie-avond de herziene plannen voor de fietsvoorzieningen langs het wegvak Koewacht–Bontekoe. De bijeenkomst is in gemeenschapscentrum De Vlaschaard, Nieuwstaat 98 te Koewacht en start om 19.00 uur.

Rond 19.30 uur geeft gedeputeerde mr. drs. A.J.G. Poppelaars een korte toelichting op de plannen. Eveneens toont de gemeente Terneuzen haar plannen voor de fietsvoorzieningen binnen de bebouwde kom van Koewacht.

Uit de ingekomen reacties tijdens en na de vorige informatieavonden is gebleken dat er weinig draagvlak is voor het oorspronkelijke plan om een fietspad aan te leggen langs de gehele route van Koewacht tot Bontekoe. Daarom zijn de plannen ingrijpend aangepast. Niet langer wordt uitgegaan van een vrijliggend fietspad langs de gehele route.

Voor de bebouwde kom van Nieuwe Molen wordt voorgesteld om de rode stroken om te vormen tot officiële fietsstroken en extra verkeersremmende maatregelen toe te passen. Verder overweegt de Provincie Zeeland de aanleg van voetpaden in de bebouwde kom. Op het wegvak Nieuwe Molen-Bontekoe voorziet het plan in het aanbrengen van rode fietsstroken op de rijbaan en een reconstructie van het kruispunt Bontekoe.

Tijdens de avond is het mogelijk voor belangstellenden vragen te stellen en eventueel te reageren op het plan. Dit is ook mogelijk via deze website. Reacties die voor 1 juni binnen zijn, worden gebruikt om de plannen eventueel verder te verbeteren.

De plannen zijn te raadplegen via
Provincie:
Tag(s):