donderdag, 16. augustus 2007 - 15:35

Preventief bestralen schedel longkanker patiënten levensverlengend

Amsterdam

Patiënten met kleincellig longcarcinoom (SCLC) hebben slechte overlevingskansen, vooral als de ziekte al in een vergevorderd stadium is. Uitzaaiingen naar de hersenen komen vaak voor. Een Europese studie heeft uitgewezen dat het zinvol is de hersenen van deze longkankerpatiënten preventief te bestralen.

Na een jaar was ruim een kwart van de patiënten die preventief bestraald waren nog in leven. Dat was ruim twee keer zoveel als de niet-bestraalde patiënten. Dit is te lezen in een artikel van prof. dr. Ben Slotman van VU medisch centrum in New England Journal of Medicine dat vandaag wordt gepubliceerd.

In de gerandomiseerde studie kregen 143 patiënten van 18 tot 75 jaar met de extensive disease van SCLC wel preventieve hersenbestraling en nog eens 143 patiënten dienden als controlegroep. Alle 286 patiënten hadden gereageerd op eerdere chemotherapie. De preventieve schedelbestraling leidde tot een sterk verminderde kans op uitzaaiingen in de hersenen en verlengde de overleving van de longkankerpatiënten.

Na een jaar was 27% van de behandelde patiënten nog in leven, tegen 13% van de niet-bestraalde groep. Belangrijk is dat eventuele bijwerkingen van de bestralingen – misselijkheid en lichte hoofdpijn – acceptabel zijn en dus geen invloed hebben op de kwaliteit van leven.

Het onderzoek van de European Organisation for Research and Treatment of Cancer stond onder leiding van prof. dr. Slotman, hoofd afdeling radiotherapie van VU medisch centrum. Slotman: ‘voortaan zouden alle patiënten met deze ziekte die reageren op chemotherapie, preventieve bestraling van de hersenen moeten kunnen krijgen’.

Mensen met extensive disease kleincellig longcarcinoom hebben uitzaaiingen in de longen en andere organen. Als de uitzaaiingen ook in de hersenen terechtkomen, kan dat veel leed veroorzaken zoals hoofdpijn, verlammingsverschijnselen en persoonlijkheidsveranderingen.

In Nederland alleen wordt bij bijna 9.000 mensen per jaar longkanker vastgesteld. Ruim 1.000 patiënten hebben de uitgezaaide versie van SCLC. Als deze mensen niet worden behandeld, overlijden ze gemiddeld binnen enkele maanden na de diagnose. Mét chemotherapie is dat gemiddeld na acht maanden. Na preventieve schedelbestraling hebben zij een aanzienlijk grotere kans om nog langer te leven.
Categorie:
Tag(s):