zondag, 28. oktober 2007 - 15:54

Prijs voor bezitters van rookmelder

Tholen

Een notaris van de brandwondenstichting had in de gemeente Tholen, als enigste gemeente van Zeeland een straat getrokken waar een winnaar voor 250 staatsloten zou zijn. Op Tholen was deze gevallen op de Pilootweg in Stavenisse.

Een delegatie van de brandweer bestaand uit, brandweercommandant Koos de Feijter en preventiemedewerker Arco Kunst, en een medewerkster van de brandwondenstichting gingen zaterdagmiddag op pad naar de Pilootweg in Stavenisse.

Als regel van de brandwondenstichting geld dat de in de betreffende straat oplopende de huisnummers aan de even kant afgegaan moeten worden. Daar het eerste even nummer aan de Pilootweg een school was ging het verder naar de volgende woning, net buiten de bebouwde kom van Stavenisse.

De familie Klippel werd daar blij gemaakt met 250 gratis staatsloten nadat zij een werkende rookmelder konden laten zien. Op 5 november wordt bekend op welke loten de prijs valt. Meer informatie over deze wedstrijd is te vinden op www.rookmelders.nu.

Naast de wedstrijd van de brandwondenstichting, had ook de Veiligheidsregio Zeeland, waar ook Tholen deel van uit maakt, een wedstrijd georganiseerd. In het gehele Zeeland waren op de scholen posters uitgereikt over rookmelders.

In Tholen zijn op de scholen 2800 posters verspreidt. Driehonderd inwoners hadden de poster daadwerkelijk voor het raam gehangen. Eén van deze driehonderd inwoners won een vlucht met een zweefvliegtuig boven Zeeland.

In alle dertien Zeeuwse gemeenten was een winnaar. In de gemeente Tholen was de familie Van Houdt uit Oud-Vossemeer de gelukkige. Uit handen van brandweercommandant Koos de Feijter en preventiemedewerker Arco Kunst ontvingen zij de prijs.
Provincie:
Tag(s):