maandag, 17. september 2007 - 16:30

Prijzen geneesmiddelen in 2008 omlaag

Den Haag

Met het transitieakkoord farmaceutische zorg, dat vandaag is ondertekend, gaan de prijzen voor geneesmiddelen verder omlaag. De prijzen voor geneesmiddelen waarvan generieke varianten beschikbaar zijn of komen, zullen per 1 januari 2008 met gemiddeld 10 procent worden verlaagd.

De prijzen voor geneesmiddelen die uit octrooi lopen, zullen met 50 procent worden verlaagd ten opzichte van de prijs voor het oorspronkelijke geoctrooieerde geneesmiddel. Daarnaast zullen in beginsel geen prijsverhogingen worden doorgevoerd gedurende de looptijd van het transitieakkoord (2008/2009).

Voor 2008 levert het akkoord een extra besparing op van 340 miljoen euro op de uitgaven voor geneesmiddelen. Voor 2009 zal dat 456 miljoen euro zijn. Samen met de besparingen uit het Geneesmiddelenconvenant 2006/2007 (971 miljoen euro in 2007) betekent dit dat per huishouding ongeveer 200 euro wordt bespaard op de ziektekostenpremies.
Provincie:
Tag(s):