woensdag, 25. april 2007 - 17:44

Prins Willem Alexander bezoekt Brabantse steden

Helmond

Prins Willem Alexander heeft vandaag diverse steden in Brabant bezocht. Het bezoek maakte deel uit van de werkbezoeken die de Prins van Oranje aflegt in het kader van het Programma Ruimte, georganiseerd door het Ministerie van VROM. Het programma telt drie ruimtelijke thema’s: Ruimte en Klimaat, Gebiedsontwikkeling en Europese ruimte.

Het bezoek ging van start in Helmond waar hij rond half elf landde per helicopter. Zonder Prinses Maxima. Na een korte toelichting op het proces en de uitkomsten van het ontwerpatelier werd een wandeling gemaakt door de Kanaalzone van Helmond. De stedelijke vernieuwing en intensivering die hier plaatsvindt, vormt een goed voorbeeld voor veel andere plekken in de Brabantse steden waar verouderde, industriële gebieden worden omgezet in multifunctionele stedelijke gebieden. Aansluitend werd een rit gemaakt door het nationaal landschap Het Groene Woud bij Boxtel, dat integraal onderdeel uitmaakt van Brabantstad.

Daarbinnen werd een bezoek gebracht aan het Plan Ruiting in Esch. Hier zijn agrarische gronden opnieuw ingericht ten behoeve van natuur inclusief het herstel van een oude beekloop en waterberging. Het Plan Ruiting staat symbool voor het versterken van de landschappelijke kwaliteit op veel andere plekken in het Groene Woud.

De rondrit door Brabantstad eindigde in Tilburg. Op de grens van de stad en het buitengebied werd een fietstocht gemaakt door het landschapspark Moerenburg. Met de herinrichting van het landschapspark Moerenburg en die van de Piushaven in de stad wordt de relatie tussen de stad en het land hersteld. Deze ‘stad-landopgave’ speelt ook in de andere Brabantse steden.


Bijna niemand wist iets af van het hoog bezoek. Slechts een enkeling zag op het laatste moment dat de Prins aanwezig was. Prins Willem-Alexander werd overigens vergezeld door de Brabantse gedeputeerde Paul Rüpp (CDA) van Ruimtelijke Ordening.
Provincie:
Tag(s):