woensdag, 22. augustus 2007 - 14:20

Prins Willem-Alexander bezoekt drijvende woning

Maasbommel

Prins Willem-Alexander heeft dinsdag een werkbezoek gebracht aan Grave en Maasbommel. In deze gemeenten bezocht hij twee EMAB-projecten (Experimenten Met Aangepast Bouwen). Met deze experimenten wordt bekeken of er – onder specifieke randvoorwaarden – gebouwd kan worden in het rivierbed van de Maas. Dit heeft de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) bekendgemaakt.

De prins bezocht onder andere een semi-drijvende recreatiewoning in Maasbommel en een buitendijks bedrijventerrein in Grave. Dit werkbezoek vond plaats in het kader van het Programma Ruimte dat wordt georganiseerd door het Ministerie van VROM.

Op de EMAB-locatie Gouden Ham in Maasbommel heeft de Prins één van de semi-drijvende recreatiewoningen bezocht. De semi-drijvende woningen liggen onder normale omstandigheden op het maaiveld van de uiterwaard. Bij hogere waterstanden drijven de woningen, waarbij ze worden gefixeerd door meerpalen waaraan ze permanent verbonden zijn.

Daarnaast werd de Prins geïnformeerd over de uitvoering van het EMAB-project Gouden Ham. De Gouden Ham bestaat uit een waterplas met enkele schiereilanden. De oevers zijn voor een belangrijk deel in gebruik voor recreatie. Ondernemers in het gebied zijn initiatiefnemer voor een groot aantal plannen, die een sociaal-economische en ruimtelijke impuls aan het gebied moeten geven.

Op het projectbureau in Grave werd de Prins geïnformeerd over het ruimtelijke beleid dat voor de rivier geldt en over de uitvoering van het EMAB-project Grave. Het EMAB-project Grave betreft het buitendijkse deel van het bedrijventerrein Wisseveld, dat de komende jaren wordt herontwikkeld tot een gecombineerd woon-werk-zorggebied.

In dat buitendijkse deel zijn een havenkom en de restanten van een oud bastion aanwezig en tot voor kort een betoncentrale. Op de locatie van de gesloopte betoncentrale zullen ongeveer 45 paalwoningen en mogelijk een Grand Café worden gerealiseerd.
Provincie:
Tag(s):