dinsdag, 4. september 2007 - 9:40

Prinses Máxima opent De Kamers

Amersfoort

De Kamers, huis voor cultuur en ontmoeting in Amersfoort Noord, is maandag officieel geopend door Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Máxima. Met zilveren kwast en verf gaf zij de aanzet tot de schildering op de lambrisering aan de buitenkant van De Kamers. Deze schildering wordt in de komende tijd onder leiding van twee kunstenaars voltooid door groepen wijkbewoners.

Naast deze originele openingshandeling werd de prinses door het gebouw rondgeleid door initiatiefnemers Jos van Oord en Jan van der Meulen. Zij nam een kijkje in de Eetkamer, de Huiskamer, de Leeskamer, de Bovenkamer en tenslotte in de Theaterkamer, waar zij met 120 genodigden een kort optreden van zangeres Leoni Jansen bijwoonde. Rondom het pand was intussen een echt wijkfeest aan de gang. Kinderen van alle basisscholen in Vathorst stroomden toe om een glimp van de prinses op de vangen. Alle aanwezigen konden genieten van live muziek, clownsacts en hapjes en drankjes.

Prinses Máxima is beschermvrouwe van het Oranjefonds. Dit is het fonds dat steun biedt aan projecten die de betrokkenheid in de samenleving bevorderen. Dit sluit direct aan op de missie van De Kamers: mensen door kunst en cultuur met elkaar in contact brengen en zo een bijdrage leveren aan de sociale samenhang. De Kamers heeft van het fonds een substantiële bijdrage ontvangen om deze missie te kunnen verwezenlijken. Van Oord en Van der Meulen ervaren deze subsidie en het koninklijke bezoek als een bekroning van hun werk.
Provincie:
Tag(s):