dinsdag, 15. mei 2007 - 9:37

Privacy geen schuilplaats voor daders kindermis-handeling

Groningen

Het college bescherming persoonsgegevens (CPB) en de inspectie jeugdzorg zijn van mening dat privacy geen schuilplaats mag zijn voor personen die kinderen mishandelen. Beide partijen zijn in een rondetafel gesprek overeengekomen dat informatie moet worden uitgewisseld als het gaat om kindermishandeling. In een brief aan minister Rouvoet voor Jeugd en Gezin pleit het CBP voor één handreiking voor alle beroepsgroepen met uitleg over spreekrecht en interventieplicht.

De handreiking zou voor een ieder duidelijk moeten maken welke informatie mag en zelfs moet worden uitgewisseld om kindermishandeling aan te pakken. Op de expertmeeting waren verschillende medische beroepsgroepen, psychiatrie, jeugdzorg, politie, onderwijs en de IGZ vertegenwoordigd.

Alle aanwezigen waren het erover eens dat de privacy-wetgeving en het beroepsgeheim geen belemmering vormen om tijdig informatie uit te wisselen bij vermoedens van kindermishandeling. Sterker: men stelt dat er spreekrecht en interventieplicht is voor professionals: een arts mag niemand in een hulpeloze toestand laten. Over sommige kinderen moet je praten, dit hoort bij het uitoefenen van goed hulpverlenerschap. Het wettelijk kader biedt veel ruimte om door middel van uitwisseling van informatie te werken aan het voorkomen van kindermishandeling.
Provincie:
Tag(s):