dinsdag, 16. oktober 2007 - 13:37

Privacywetgeving geldt ook op internet

Publicatie van persoonlijke gegevens op internet kan mensen jarenlang achtervolgen. Onjuiste of verouderde gegevens kunnen grote schade berokkenen aan iemands belangen, goede naam of maatschappelijke mogelijkheden. Persoonsgegevens moeten daarom zorgvuldig worden gebruikt, juíst op internet.

Het College bescherming persoonsgegevens (CBP) brengt vandaag de Richtsnoeren Publicatie van persoonsgegevens op internet ter consultatie uit. Het doel hiervan is het bieden van helderheid over de toepassing van de Wet bescherming persoonsgegevens bij internetpublicaties.

De naleving van de wettelijke regels voor het publiceren van persoonsgegevens op internet is voor verantwoordelijken, zoals websitehouders, niet lastig of kostbaar. De belangrijkste regels zijn dat zij de betrokkene informeren over de publicatie van persoonsgegevens, en de gegevens verwijderen als de betrokkene bezwaar maakt tegen publicatie. Ook moeten verantwoordelijken maatregelen nemen om sites met persoonsgegevens te beveiligen. Tegelijkertijd kunnen burgers zelf veel doen om verantwoordelijken te houden aan hun verplichtingen. Het CBP geeft hierover voorlichting en biedt modelbrieven voor verschillende situaties. Met deze tweeledige benadering dringt het CBP aan op een veiliger gebruik van persoonsgegevens op internet.
Categorie:
Tag(s):