maandag, 16. juli 2007 - 10:31

Proef inwinnen gegevens flora en fauna

Den Haag

Het Stadsgewest Haaglanden en de Gegevensautoriteit Natuur van het ministerie van LNV gaan een proef doen met het inwinnen van gegevens over flora en fauna, habitats en andere ecologische data. Minister Gerda Verburg en regiobestuurder Marcel Houtzager van het Stadsgewest ondertekenden daarvoor donderdag een overeenkomst.

Doel is om snel overzichtelijk te krijgen waar rekening moeten worden gehouden met beschermde plant- en diersoorten en waar ruimte is om te bouwen en te ontwikkelen en verder voor vergunningverlening, educatie en voorlichting.

Haaglanden wordt hiermee de eerste regio in Nederland die ervaring opdoet met het uitwisselen en benutten van natuurgegevens. Het gaat om gegevens van de negen Haaglanden-gemeenten en van particuliere organisaties verenigd in de Vereniging Onderzoek Flora en Fauna (VOFF). De gegevens worden gedurende het project opgeslagen in de Nationale Databank voor Flora en Fauna van het Ministerie.

Voor de Gegevensautoriteit Natuur van het Ministerie is dit een eerste stap richting een landelijke databank van betrouwbare en goed beschikbare natuurgegevens. Met de ervaringen uit dit proefproject worden de instrumenten en procedures rond de gegevensvoorziening verder vorm gegeven. Het is de bedoeling de ervaringen van beide partijen later te gebruiken voor landelijke toepassing.

Marcel Houtzager, regiobestuurder Groen van het Stadsgewest Haaglanden: "Met het opwaarderen van onze groene structuur, zoals we in ons Regionaal Structuurplan 2020 bepleiten, willen we ook de biodiversiteit versterken. Dit soort gegevens is daarvoor onmisbaar. Ik ben er van overtuigd dat we op deze manier de gemeenten in Haaglanden, en uiteindelijk in heel Nederland, kunnen helpen hun bouw- en ontwikkelplannen vlotter te realiseren en tegelijkertijd hun natuurwaarden te behouden."
Provincie:
Tag(s):