dinsdag, 4. september 2007 - 17:18

Proef met anoniem melden van schendingen integriteit overheid

Groningen

Minister Ter Horst van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft dinsdag het startsein gegeven voor een proef, waarbij burgers en ambtenaren anoniem integriteitsschendingen kunnen melden bij het meldpunt M. (Meld Misdaad Anoniem). De proef duurt een half jaar.

Aan de proef nemen onder andere deel de provincie Limburg, de gemeenten Maastricht, Sittard-Geleen, Den Haag, Amsterdam en Rotterdam, het waterschap Rivierenland, de Rijksgebouwendienst, de Belastingdienst en de ministeries van Defensie, Verkeer en Waterstaat en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Andere organisaties kunnen aanhaken. De proef moet uitwijzen of de procedures in de praktijk werken en of er voldoende bruikbare meldingen binnenkomen.

Ter Horst ziet het anoniem melden als een aanvulling op bestaande mogelijkheden om zaken aan te kaarten. De overheid kent al klachtenregelingen, klokkenluidersregelingen en vertrouwenspersonen integriteit. Ook is er bij veel overheidsinstellingen aandacht voor de cultuur in de organisatie en het voorbeeldgedrag van de leiding, gericht op het voorkomen van integriteitsschendingen
Provincie:
Tag(s):