woensdag, 1. augustus 2007 - 12:40

Proef papierinzameling met blauwe rolcontainers gestopt

Het College van B&W van de gemeente Noord-Beveland heeft besloten om de proef van papierinzameling met de blauwe rolcontainers in Wissenkerke te beëindigen. Het doel van de proef was om meer papier in te zamelen om daarmee het milieu te sparen en de uitgaven terug te dringen.

De beoogde doelstelling is echter niet gehaald. Er werd niet meer papier ingezameld dan voorheen, terwijl er wel extra kosten werden gemaakt voor de inhuur van een professioneel inzamelvoertuig met robotarm. Uit een enquête onder de bevolking is naar voren gekomen dat er onder de inwoners niet voldoende draagvlak is om de meerkosten te betalen. Daarom kiest de gemeente ervoor om weer terug te gaan naar de ‘oude’ methode.

Tot ruim een jaar geleden zamelden de vrijwilligers van de Protestante Gemeente Wissenkerke-Geersdijk het papier in Wissenkerke zelfstandig in. Vorig jaar is de gemeente gestart met een proef om het papier in te zamelen met behulp van de blauwe rolcontainer. Ieder huishouden in Wissenkerke werd voorzien van een blauwe container, die eens per maand geleegd werd door de ZRD. De vrijwilligers van de Protestante Gemeente Wissenkerke-Geersdijk assisteerden hierbij. Na ruim een jaar blijkt dat de proef niet voldoende kostendekkend is. Dit is de aanleiding van het College om te stoppen met de proef.

De papierinzameling zal daarom weer volgens de ‘oude’ methode worden gedaan, waarbij de inwoners hun papier op vaste data aan de kant van de weg zetten. De vrijwilligers van de Protestante Gemeente Wissenkerke-Geersdijk zullen het papier weer zelfstandig gaan inzamelen. Hierbij zal er geen gebruik meer worden gemaakt van de blauwe rolcontainer. Vanaf wanneer dit precies zal zijn, is nu nog niet bekend. De bevolking zal hierover zo snel mogelijk worden geïnformeerd.
Provincie:
Tag(s):