vrijdag, 16. februari 2007 - 12:56

Proef posters Verkeersveiligheidscampagnes op Delta-gebouwen

Regionaal

Waterschap Zeeuwse Eilanden, Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Zeeland (ROVZ) en Delta nemen een proef met postercampagnes langs doorgaande waterschapswegen op Walcheren. Posters langs de weg zijn niets nieuws. Het bijzondere is echter dat de posters komen op be-staande objecten van Delta N.V.

Zo komen er geen extra objecten langs de weg en blijft het landschappelijke karakter zo veel mogelijk behouden. Tijdens de proef worden de posters van de verkeersveiligheidscampagnes 2007 opgehangen.

Met de proef wordt onderzocht hoe de aanpak in de praktijk bevalt, wat de weggebruikers ervan vinden en of de posters zichtbaar genoeg zijn voor de weggebruikers. Doordat de posters op elektriciteitshuisjes worden gehangen, staan ze soms wel iets verder van de weg af dan gebrui-kelijk. Delta wil graag meewerken aan de proef om uiting te geven aan haar maatschappelijke betrokkenheid en vooral haar betrokkenheid bij de Zeeuwse gemeenschap.

ROVZ en het waterschap zijn met name geïnteresseerd in het terugdringen van het aantal objecten langs de weg en het behoud van het landschappelijk karakter. Op deze manier kan het waterschap ook op een verantwoorde en veilige manier bekendheid geven aan de verkeersveiligheidscampagnes.

Looptijd van de proef is een jaar. Posters van alle in 2007 uit te voeren verkeersveiligheidscam-pagnes worden geplaatst. Momenteel wordt de BOB-campagne weergegeven, maar ook de campagne “wij gaan weer naar school� en �veiligheidsmiddelen� worden meegenomen. In totaal zijn er 24 posters opgehangen. Voor de proef werken het waterschap, Delta en het ROVZ nauw samen. Eind 2007 vindt de eindevaluatie plaats. Als de proef slaagt, worden ook in de rest van Zeeland posters opgehangen.
Provincie:
Tag(s):