woensdag, 25. juli 2007 - 11:48

Proef wegpoetsen graffiti werkt

Den Haag

In de strijd tegen de graffiti heeft de gemeente Den Haag in een half jaar tijd de oppervlakte van drie tennisbanen aan bekladding weggepoetst. Dit blijkt uit een evaluatie van de proef met een schoonmaakregeling in 25 straten in de Haagse binnenstad. Eigenaren die hun pand graffitivrij willen hebben, sluiten een contract af met de gemeente. Deze zorgt ervoor dat het pand schoon wordt èn blijft.

Vanwege dit succes breidt de gemeente de regeling uit. De regeling geldt nu voor de hele binnenstad waardoor het gebied tien maal zo groot wordt. Alle particuliere eigenaren van panden in de binnenstad kunnen meedoen voor minimaal vijftig en maximaal honderdvijftig euro per jaar, afhankelijk van de breedte van het pand. Eigenaren van bekladde panden hebben van de gemeente al een uitnodiging gekregen om deel te nemen.
Provincie:
Tag(s):