donderdag, 30. augustus 2007 - 10:09

Proefproject tegen dreigend personeelstekort in zorg

Den Haag

Staatssecretaris Bussemaker heeft donderdag het startsein voor zeven regionale proefprojecten gegeven om het dreigende personeelstekort in de zorg aan te pakken. Zij deed dit samen met staatssecretaris Aboutaleb van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en staatssecretaris Van Bijsterveldt van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).

In de proef werken zorgwerkgevers, gemeenten, uitkeringsinstanties, centra voor werk en inkomen en onderwijsinstellingen samen om lager opgeleiden te werven voor een baan in de zorg. Het gaat dan vooral om mensen die al lang niet of nog nooit hebben gewerkt.

Ook moeten mensen die al in de zorg werken een opleiding krijgen, zodat zij kunnen doorstromen. Tenslotte wordt gekeken hoe mensen zonder betaalde baan een rol kunnen gaan spelen als vrijwilliger.

De staatssecretaris noemde de projecten in haar toespraak ‘een goed voorbeeld van het doel van dit kabinet om met regionale en lokale samenwerking te zorgen voor een betere aansluiting tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt.’ Volgens haar collega Aboutaleb is ‘het geen optie op de lauweren te rusten gezien de verwachte personeelstekorten in de zorg’.

Volgens hem moeten gemeenten iedereen die kan werken, uit de kaartenbakken halen. Van Bijsterveld wijst op het belang van goede en voldoende stageplaatsen: ‘het aantal leerbedrijven in de zorg is aan de lage kant. Alle inspanningen moeten er op gericht zijn om die studenten die een baan willen in de zorg, ook aan een goede stageplaats te helpen.’

De zeven proefprojecten vinden plaats in Den Haag, Delft, Emmen, Heerlen, Haarlemmermeer, Tilburg en Twente. De looptijd is van 1 september 2007 tot en met 31 december 2008.
Door de vergrijzing hebben steeds meer ouderen behoefte aan zorg. Maar er zijn niet genoeg jonge mensen om die zorg te leveren.

Op dit moment werkt 13 procent van de beroepsbevolking in de zorg. In 2025 moet dit percentage rond de 22 procent liggen. ‘Dat leidt onherroepelijk tot knelpunten op de arbeidsmarkt’, aldus Bussemaker. Volgens haar zullen de grootste problemen zich voordoen in de ouderenzorg, de thuiszorg en de gehandicaptenzorg.

In het najaar laten minister Klink en staatssecretaris Bussemaker de Tweede Kamer weten hoe zij precies de knelpunten aan willen pakken.
Provincie:
Tag(s):