donderdag, 26. juli 2007 - 16:56

Prorail brengt geluidshinder in kaart

Utrecht

ProRail heeft een nieuw element toegevoegd aan geluidhinderbestrijding: de geluidkaart. Op de geluidkaarten kun je tot op straatniveau zien hoeveel geluid railverkeer op bepaalde trajecten oplevert. Op basis van die informatie wordt in 2008 het Actieplan Geluid vastgesteld, waarin de aanpak van geluidproblemen staat.

Het Europese Parlement heeft in een richtlijn vastgesteld dat inwoners van de Europese Gemeenschap beschermd moeten worden tegen de belangrijkste bronnen van geluid: wegverkeer, industrie, railverkeer en vliegtuigen.

Om te inventariseren hoeveel geluid deze bronnen produceren, zijn geluidkaarten gemaakt. Omdat ProRail de beheerder is van het spoor in Nederland, is ProRail verantwoordelijk voor de geluidkaarten die inzicht geven in de geluidbelasting door vervoer per spoor in Nederland.
Provincie:
Tag(s):