woensdag, 4. juli 2007 - 15:28

Prorail zet Tytsjerksteradiel op 'verkeerde spoor'

Burgum

Het college van burgemeester en wethouders van Tytsjerksteradiel is zeer verbolgen over het feit dat goederentreinen gaan rijden over het traject Leeuwarden – Groningen. De gemeente zegt woensdag in een persbericht de manier waarop Prorail dit kenbaar heeft gemaakt ten zeerste te betreuren. Prorail heeft namelijk volgens de gemeente via een persbericht op 3 juli Tytsjerksteradiel laten weten dat tussen 7 juli en 17 juli goederentreinen gaan rijden op het traject zonder de gemeente daarover ruim van tevoren in te lichten.

Prorail zegt volgens de gemeente in dat persbericht dat het om twee goederentreinen per nacht gaat. De treinen zullen gaan rijden tussen 20.00 u een 07.00 ’s nachts. Maar volgens de gemeente is het rijden van goederentreinen op dit traject in strijd met de wet op de geluidshinder en daarom ook niet toegestaan.

Tevens meldt Prorail volgens de gemeente in het persbericht dat 'het niet uit te sluiten ís dat er gevaarlijke stoffen zullen worden vervoerd'. De gemeente stelt dat dit risico’s voor de veiligheid van de aanliggende dorpen met zich mee brengt.

Gezien het ontbreken van overleg tussen de gemeente Tytsjerksteradiel en Prorail voelt de gemeente zich voor het blok gezet. Dat Prorail toch goederentreinen laat rijden over dit traject doet volgens de gemeente blijken dat ‘Prorail geen rekening houdt met de gevoeligheden rond deze kwestie’.

Het college van b&w heeft via een brief haar ongenoegen geuit richting de directie van Prorail. Omdat de gemeente zelf niet bevoegd is om de komst van de goederentreinen te stoppen vraagt zij het ministerie van VROM op deze zaak te reageren.

Een woordvoerder van Prorail verklaart desgevraagd tegenover Blik op Nieuws dat er vanwege omleidingen in verband met aanpassingswerkzaamheden aan een spoorbrug, gedurende een periode van 11 dagen 10 tot 15 goederentreinen van spoorwegonderneming ACTS op het traject zullen gaan rijden net voor of na de ochtendspits.

Volgens Prorail vallen de geplande ritten met de goederentreinen binnen de gestelde normen van het Besluit Geluidshinder Spoorwegen (BGS). Bovendien zegt Prorail dat er volgens spoorwegonderneming ACTS geen gevaarlijke stoffen zullen worden vervoerd maar dat het gaat om halffabrikaten voor de voedingsmiddelenindustrie. Bij ACTS was woensdagmiddag niemand bereikbaar voor commentaar.
Provincie:
Tag(s):