zondag, 13. mei 2007 - 22:53

Provinciale erepenning voor Vestjens en Eurlings

Maastricht

Oud-gedeputeerden Mat Vestjens en Martin Eurlings hebben zondag van Gouverneur Leon Frissen de Provinciale erepenning ontvangen. Dit gebeurde tijdens een besloten bijeenkomst. De twee oud-gedeputeerden kregen de erepenning vanwege hun inzet voor de provincie tijdens hun periode als gedeputeerde.

Martin Eurlings was gedeputeerde van 1995-2007. In deze periode droeg hij de verantwoordelijkheid voor de portefeuille van welzijn, zorg en cultuur en de laatste vier jaar als portefeuillehouder economische zaken, toerisme, onderwijs en internationalisering.

Mat Vestjens was lid van het college van Gedeputeerde Staten van 1998-2007. Hij was portefeuillehouder voor het beleid op onder andere het terrein van verkeer en vervoer, meerjarenprogramma infrastructuur en transport, ontgrondingen, Maaswerken en personeel en organisatie.
Provincie:
Tag(s):