woensdag, 26. september 2007 - 9:53

Provincie Fryslân steunt technische bedrijven en scholen

De provincie Fryslân stelt een subsidie van € 12.000 beschikbaar voor het project “Aanjagen senioriteitsbeleid in Friesland 2007�. In het project worden Friese technische bedrijven en onderwijsinstellingen begeleid bij het ontwikkelen en implementeren van hun eigen seniorenbeleid. Het project staat open voor 20 tot 40 bedrijven en instellingen die werk willen maken van de inzetbaarheid van hun oudere personeel.

Bedrijven kiezen er nogal eens voor om hun ouder wordende werknemers te ontzien. Daardoor wordt van deze medewerkers minder gevraagd dan zij te bieden hebben. Wanneer bedrijven gebruikmaken van hun kennis en ervaring, komen deze medewerkers meer tot hun recht en putten zij meer voldoening uit hun werk.

Het personeelsbeleid dat hiervoor nodig is, staat eigenlijk pas in de kinderschoenen. Het aanjaagproject dat de provincie Fryslân subsidieert, helpt bedrijven en instellingen dergelijk personeelsbeleid te ontwikkelen en te implementeren. Het project richt zich op de sectoren techniek en onderwijs, omdat daar sprake is van vergrijzing.
Provincie:
Tag(s):