zaterdag, 8. september 2007 - 9:46

Provincie gaat fietsen stimuleren

Utrecht

Om het fietsgebruik te stimuleren, starten in 2008 verschillende campagnes. De campagnes richten zich op het woon- en winkelverkeer. Ook wordt fietsen naar het werk gestimuleerd. De campagnes zijn onderdeel van het Provinciaal Programma Luchtkwaliteit.

Gedeputeerde Staten willen het fietsgebruik stimuleren. Hiervoor starten in 2008 verschillende campagnes. Eén van de campagnes richt zich op het woon- en winkelverkeer. Samen met de Utrechtse gemeenten wil de provincie Utrecht het winkelend publiek stimuleren de dagelijkse boodschappen met de fiets te doen.

Dit jaar is ervaring opgedaan met campagnes die het positieve gevoel en de voordelen van fietsen naar de winkel benadrukken. Met provinciaal geld hebben Breukelen, Houten, Nieuwegein en IJsselstein met succes campagnes uitgevoerd. Tegelijkertijd wordt een campagne opgezet om fietsen naar het werk te stimuleren.
Provincie:
Tag(s):