vrijdag, 12. oktober 2007 - 16:27

Provincie helpt Kledingbank met businessplan

Maasbracht

Als opmaat naar een besluit van de Provincie Limburg over hoe samen de huisvestingsproblematiek van de Stichting Kledingbank Limburg aan te pakken, wordt op kosten van de Provincie Limburg een businessplan gemaakt. Sparkt Result, onderdeel van de Maecon Groep, gaat dit plan samen met de Kledingbank Limburg in de komende acht weken maken.

Gedeputeerde Odile Wolfs: “De kledingbank Limburg heeft plannen om zich te ontwikkelen tot een leer/werkplaats. Een zeer aansprekend initiatief waarmee niet alleen mensen die het nodig hebben geholpen worden met gratis kleding, maar waarbij tegelijkertijd nieuw perspectief wordt geboden op opleiding en werk. Om deze plannen te realiseren is ook vervangende huisvesting nodig. Wij kiezen er voor om in partnerschap met onder andere gemeenten te werken aan een duurzame invulling van de Kledingbank als leer/werkbedrijf. Daarvoor is het van belang eerst goed in beeld te hebben wat het plan inhoudt. Hiervoor wordt nu een businessplan gemaakt op basis waarvan concrete afspraken worden gemaakt voor de toekomst.�

De kledingbank Limburg heeft de afgelopen weken extra aandacht gevraagd voor de huisvestingsproblemen. Gedeputeerde Staten en meerdere fracties uit Provinciale Staten hebben inmiddels aangegeven bereid te zijn tot een investering in de Stichting Kledingbank Limburg. Om te kunnen bepalen waaruit die bijdrage zou moeten bestaan is het van belang om eerst goed in beeld te brengen wat de plannen zijn, wat nodig is en wie (potentiële) partners zijn. Op basis daarvan kan de Provincie besluiten tot een financiële investering en/of samen met de Kledingbank nieuwe partners aanspreken. Het businessplan kan tevens dienen als input voor een conferentie die enkele statenfracties overwegen in december over dit onderwerp te beleggen.
Provincie:
Tag(s):