woensdag, 19. december 2007 - 9:39

Provincie houdt Te Plak in de benen

Te Plak krijgt een overbruggingsbijdrage van € 45.000 van de provincie Fryslân. De stichting gebruikt een formule om tegen een laag tarief klus- en schoonmaakdiensten aan te bieden aan dorpsbewoners. Te Plak is bezig voortzetting van haar activiteiten te regelen. Gedeputeerde Anita Andriesen: ‘Te Plak is een prachtig initiatief dat bijdraagt aan de leefbaarheid op het Friese platteland door service te verlenen aan plattelandsbewoners en banen te creëren aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Wij helpen daarom mee de periode januari tot en met maart 2008 financieel te overbruggen, zodat Te Plak daarna zelfstandig door kan.’

De formule van Te Plak was tot nu toe mogelijk door gebruik te maken van de ‘Regeling Schoonmaakdiensten Particulieren’ (RSP) van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Deze regeling loopt echter per 1 januari 2008 af. De provincie heeft een beroep op het ministerie gedaan om met een overbruggingsregeling te komen. Het ministerie vindt echter dat Te Plak zelf samen met gemeenten en UWV een alternatieve financiering moet ontwerpen om het werk te kunnen voortzetten. Gedeputeerde Andriesen: ‘Te Plak heeft enige tijd nodig om dit te organiseren, daarom dragen wij voor de eerste drie maanden van 2008 bij in de derving van de inkomsten vanuit de RSP-regeling. Daarna zal Te Plak zichzelf draaiende moeten kunnen houden zonder verdere subsidie van de provincie. Overleg dat ik heb gehad met Te Plak en een eerste gesprek tussen Te Plak, gemeentelijke sociale diensten, UWV en provincie vorige week donderdag geeft mij vertrouwen dat Te Plak haar activiteiten kan continueren.’
Provincie:
Tag(s):