dinsdag, 18. september 2007 - 20:37

Provincie: 'Kabinet zet Noord-Hollanders in de wacht'

Haarlem

Met de begroting voor 2008 spreekt het Rijk wederom ambities uit. Het blijft helaas vooral bij voornemens. Er wordt veel overlegd, voorbereid en onderzocht. Dat leidt ertoe dat de Noord-Hollanders voorlopig in de wacht worden gezet. Dit is de eerste reactie van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland.

De regio is klaar voor een besluit over de A6/A9. 'Snelheid in besluitvorming is nodig om de bereikbaarheid van Nederland te verbeteren,' zegt het Rijk. Gedeputeerde Staten zijn over dit voornemen positief. 'We staan met zijn allen al veel te lang in de file,' aldus het college.

Het kabinet maakt de plannen over Betalen voor Mobiliteit dit najaar bekend. Gedeputeerde Staten dringt er op aan dat het aanbod van de regio hiervan deel uitmaakt. Het aanbod ligt bij de minister om in de Noordvleugel een pilot voor beprijzing te starten: kilometerbeprijzing in het noordelijk deel van de Randstad met als voorwaarde dat het onderliggende netwerk niet volstroomt en de klappen moet opvangen. Wat de regio betreft kan dat al voor 2010 als voorloper op de landelijke invoering.
Provincie:
Tag(s):