woensdag, 9. mei 2007 - 11:16

Provincie keurt begroting gemeente Bergen nog niet goed

Bergen

De provincie heeft besloten nog geen goedkeuring te verlenen aan de begroting 2007 van de gemeente Bergen. De door de gemeente aangedragen dekkingsvoorstellen zijn volgens de provincie niet toereikend om het begrotingstekort structureel op te lossen.

De begroting van de gemeente Bergen heeft een tekort van € 1,4 miljoen. Voor het sluitend maken van de begroting heeft de gemeenteraad een aantal dekkingsvoorstellen vastgesteld, waaronder incidentele maatregelen zoals het afromen van de algemene reserve en de verkoop van gemeentelijke eigendommen.

De provincie is echter van mening dat deze maatregelen niet leiden tot een structureel begrotingsevenwicht en heeft daarom besloten om de begroting 2007 niet goed te keuren.

Het uitblijven van de goedkeuring over de lopende begroting heeft als consequentie dat er niet meer mag worden uitgegeven dan vorig jaar en dat voor nieuwe verplichtingen vooraf toestemming moet worden verkregen van de provincie.

Het wachten is nu op de gemeentelijke Perspectiefnota 2008, die in juni aanstaande door de gemeenteraad zal worden vastgesteld. De resultaten daarvan zullen leidend zijn voor de provincie om het toezicht of verder aan te scherpen of de begroting van 2007 alsnog goed te keuren.
Provincie:
Tag(s):