dinsdag, 18. september 2007 - 19:04

Provincie kritisch over Miljoenennota

Den Bosch

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant vinden dat het Rijk geld weghaalt in Brabant. Daardoor komen de plannen die met ondermeer de gemeenten zijn gemaakt voor jeugdzorg en bereikbaarheid onder druk te staan

Dat is de eerste reactie van het Provinciebestuur op de Miljoenennota zoals die door het kabinet is gepresenteerd. Ook plannen rondom de stedelijke ontwikkeling en het landelijk gebied komen onder druk. Verder maakt de Provincie zich sterk voor onderhoud aan vliegtuigen in en rond Woensdrecht, ook wel Maintenance Valley genoemd.

Het Provinciebestuur zal in Den Haag in ieder geval aandacht vragen voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor, de ontwikkelingen in de jeugdzorg en de bereikbaarheid. Deze en andere onderwerpen zullen volgende week woensdag onder de aandacht worden gebracht van de fractievoorzitters in de Tweede Kamer tijdens het zogeheten Prinsjesdagontbijt in Den Haag.

Het landelijke concept Centra voor Jeugd en Gezin is nog in ontwikkeling. In Brabant werken de 68 gemeenten en de Provincie al goed samen. Daarom vraagt de Provincie aan minister Rouvoet om Brabant tot proefgebied te maken.
Provincie:
Tag(s):