woensdag, 16. mei 2007 - 18:18

Provincie legt Arriva aanvullende boete op

Den Haag

Gedeputeerde Staten leggen Arriva opnieuw een aanvullende boete op van € 225.000,00. De totale hoogte van de boete voor het niet naleven van de concessie in de eerste helft van 2007 komt daarmee op € 375.000,00, zo meldt de provincie Zuid-Holland. Verder willen Gedeputeerde Staten de onderzoekskosten die gemaakt zijn als gevolg van de onregelmatigheden bij de start van de concessie verhalen op Arriva. Het gaat om een bedrag van ongeveer € 325.000,00. Beide bedragen worden ingehouden op de eerstvolgende exploitatiebijdrage zoals die maandelijks aan Arriva wordt uitgekeerd.

Arriva kreeg eerder boetes opgelegd van € 125.000,00 en € 25.000,00. De aanvullende boete is berekend nadat de gegevens over het volledige eerste kwartaal van 2007 bekend zijn geworden.

Op 12 en 23 februari 2007 werden boetes opgelegd vanwege het niet nakomen van de punctualiteitseis en de vervoerplicht zoals opgenomen in de aan Arriva Openbaar Vervoer N.V. verleende concessie voor het gebied Drechtsteden - Alblasserwaard - Vijfheerenlanden. Volgens de concessie worden de boetes per kwartaal berekend en opgelegd.

Direct na de start van de concessie zijn ernstige tekortkomingen in de uitvoering geconstateerd. Het gaat dan om een hoge uitval van ritten, een hoog percentage grote vertragingen en het inzetten van materieel met onvoldoende capaciteit. GS eisten daarop dat er maatregelen zouden worden genomen. Die hebben geleid tot een aanzienlijke afname van de rituitval, maar het aantal bussen met een te grote vertraging is gedurende het eerste kwartaal nauwelijks afgenomen.

Als gevolg van de tekortkomingen in de nakoming van de concessie heeft de provincie kosten gemaakt, zoals bijvoorbeeld onderzoekskosten en kosten voor de inhuur van juridische expertise.
Provincie:
Tag(s):