dinsdag, 9. oktober 2007 - 17:22

Provincie maakt N377 bij De Krim veiliger

De provincie Overijssel gaat de provinciale weg N377 Hasselt – Coevorden, weggedeelte oostelijke ingang bebouwde kom De Krim, verkeersveiliger maken. De provincie legt hier een middengeleider aan om zo de weggebruiker te attenderen op het inrijden van de bebouwde kom. Dit heeft de provincie dinsdag bekendgemaakt.

De werkzaamheden beginnen op 15 oktober en duren tot en met 16 november 2007. Om de werkzaamheden snel en veilig te laten plaatsvinden, plaatst de provincie er tijdelijke verkeerslichten. Dit kan enige verkeershinder opleveren. Het doorgaande verkeer wordt met borden geïnformeerd over eventuele verkeershinder en geadviseerd om een andere route te kiezen.

Groter project
Het veiliger maken van de N377 maakt deel uit van een veel groter project: Overijssel doet meer voor verkeer. Het verhogen van de verkeersveiligheid is een belangrijk speerpunt van de provincie Overijssel. Het grote aantal ongevallen in het verkeer veroorzaakt jaarlijks veel menselijk leed en hoge maatschappelijke kosten. Om deze situatie te veranderen, voert de provincie een pakket van maatregelen uit waarmee de veiligheid van wegen snel en effectief verbetert.
Provincie:
Tag(s):