woensdag, 28. november 2007 - 17:25

Provincie maant Veolia tot plaatsen camera's in bussen

Regio

Gedeputeerde Staten hebben Veolia schriftelijk gemaand om uiterlijk op 31 december 2007 in alle bussen camera’s te plaatsen. Deze camera’s dienen om mogelijke incidenten in de bus vast te leggen. Dit is van belang voor de opsporing van reizigers die bijvoorbeeld overlast in de bus zorgen en vernielingen aanrichten. Daarnaast gaat van camera’s een preventieve werking uit en hebben ze een positieve invloed op het veiligheidsgevoel van de reiziger, zo meldt de Provincie Limburg.

In het kader van de sociale veiligheid in het openbaar vervoer heeft de Provincie in het Meerjarenplan Sociale Veiligheid 2004 – 2008 hoge ambities geformuleerd. In haar offerte bij de openbare aanbesteding van het openbaar vervoer had Veolia aangeboden om alle treinen en bussen te voorzien van camerasystemen. Onlangs is gebleken dat de meeste bussen nog niet zijn voorzien van werkende camera’s. Op basis van de afgesloten concessieovereenkomsten -waarin de verplichting inzake camera’s was opgenomen- heeft Gedeputeerde Staten nu Veolia schriftelijk gemaand om uiterlijk op 31 december 2007 alle bussen van camera’s te voorzien. Als hieraan niet wordt voldaan zal de Provincie een boete opleggen.
Provincie:
Tag(s):