woensdag, 20. juni 2007 - 7:37

Provincie Noord Holland is positief over komst havengebonden bedrijventerrein

Provincie

De provincie Noord-Holland staat in beginsel positief tegenover de komst van een havengebonden bedrijventerrein in de Kop van Noord-Holland. Dat is de uitkomst van een pas afgerond onderzoek

Op initiatief van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland heeft het onderzoeksbureau Decisio de afgelopen maanden onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van een regionaal havengebonden bedrijventerrein in de Kop van Noord-Holland. Dit rapport is opgesteld om de impasse te doorbreken die in de Kop van Noord-Holland was ontstaan over de realisatie van zo’n terrein. Gedeputeerde Staten hebben kennis genomen van het rapport 'Nut en noodzaak Regionaal Havengebonden Bedrijventerrein Kop van Noord-Holland'.

Het onderzoek van Decisio is niet alleen bedoeld om de impasse te doorbreken, maar ook om tot gelijke uitgangspunten te komen en nieuwe ontwikkelingen mee te nemen. Naar de haalbaarheid van een regionaal havengebonden bedrijventerrein in de kop van Noord-Holland is al eerder onderzoek gedaan. In die onderzoeksrapporten staan verschillende cijfers (vooral op het gebied van hectares en werkgelegenheid) die de discussie in de regio niet eenvoudiger maken. De gemeenteraad en het college van de gemeenten Den Helder en Anna Paulowna zijn vanaf het begin betrokken bij het onderzoek.

De belangrijkste conclusies uit het rapport zijn dat er op korte termijn een concrete ruimtebehoefte is aan een regionaal (binnen)watergebonden bedrijventerrein in Den Helder en omgeving van 19 tot 40 ha. De verwachting is dat de ruimtebehoefte ook op middellange termijn (tot 2020) zal blijven spelen. Verder is uit het onderzoek gebleken dat de locatie Kooypunt-Zuidoost de meest geschikte locatie is. Met een ontwikkeling van 40 ha bruto zullen er met de komst van zo’n bedrijventerrein tussen de 1036 en 1264 arbeidsplaatsen bijkomen. De provincie is voorstander van zo’n bedrijventerrein.

Gedeputeerde Staten sturen het rapport naar de gemeenten Den Helder en Anna Paulowna met het verzoek of zij kunnen instemmen met de conclusies van het rapport. Aan de gemeente Anna Paulowna wordt ook gevraagd of zij bereid zijn het bestemmingsplan aan te passen. Begin juli zal het rapport in de gemeenteraden worden besproken. Voor alle belangstellenden is op donderdag 28 juni vanaf 20.00 uur een informatieavond in Breezand waar vertegenwoordigers van het onderzoeksbureau, de provincie en beiden gemeenten aanwezig zullen zijn.
Provincie:
Tag(s):