woensdag, 3. oktober 2007 - 16:43

Provincie ongerust over aantasting koopzondag

Maastricht

Het provinciaal bestuur maakt zich ernstig zorgen over een voorstel van minister Maria van der Hoeven van Economische Zaken om het aantal koopzondagen terug te dringen. Met een dergelijke maatregel wordt Limburg onevenredig getroffen. Gezien de internationale ligging van Limburg is het effect van een dergelijke maatregel in de Limburgse grensregio’s beter merkbaar dan in de Randstad. Een besluit over openstelling op zondag moet aan gemeenten worden overgelaten.

Gedeputeerde Herman Vrehen: “We begrijpen dat het voorstel van de minister van Economische Zaken een compromis is, maar als een gemeente ervoor kiest op zondag geen winkels open te stellen, is een dergelijk besluit aan de gemeente zelf. Laat de Limburgse gemeenten vooral hun eigen afweging maken. Deze extra regelgeving bevreemdt ons omdat het kabinet er juist voor pleit zaken die gemeenten zelf kunnen beslissen, vooral bij de gemeenten zelf neer te leggen. Extra regelgeving staat haaks op deze ontwikkeling. Het kabinet doet er goed aan komende vrijdag de keuze voor wel of geen extra koopzondagen aan de gemeenten te laten.�
Provincie:
Tag(s):