zaterdag, 7. juli 2007 - 10:11

Provincie Overijssel laat administratieve lasten dalen

De provincie Overijssel heeft onderzoek gedaan naar het effect van het dereguleren van alle provinciale verordeningen op de administratieve lasten van burgers en bedrijven (AL). In de periode 2004-2006 zijn deze AL met een kwart gedaald. Dit betekent dat het burgers en bedrijven minder tijd en geld kost om vergunningen en subsidies aan te vragen bij de provincie.

Gedeputeerde Staten hebben het rapport Reductie AL Overijssel eind april jl. vastgesteld.

De komende jaren zal de provincie zich in blijven zetten voor verdere vermindering van de administratieve lasten en het terugdringen van het aantal bestaande verordeningen, regels en regelingen. Dit houdt in dat de provincie steeds kritisch naar regels over procedures blijft kijken, maar ook gebruik zal maken van de mogelijkheden die zij zelf heeft in het omgaan met die regels. Een afsluitend onderzoek in 2008 zal moeten aantonen wat dit opgeleverd heeft.
Provincie:
Tag(s):