woensdag, 17. oktober 2007 - 21:37

Provincie treedt op tegen illegale motorsport bij het Ermerstrand

Erm

Gedeputeerde staten van Drenthe leggen aan het Ermerstrand bv en de beide directeuren dwangsommen op. Tijdens controles is namelijk gebleken dat op het Ermerstrand gemotoriseerde sportevenementen plaatsvinden, waarvoor geen milieuvergunning is aangevraagd. De provincie Drenthe wil met deze dwangsommen voorkomen dat illegale motorsportevenementen met geluidshinder voor de omgeving hier in de toekomst plaatsvinden.

Tijdens controles in het kader van de Wet milieubeheer bleek dat het terrein bij het Ermerstrand gebruikt wordt voor wedstrijden met gemotoriseerde voertuigen. Voor deze activiteiten is geen milieuvergunning aangevraagd.

Bij de beoordeling van de aanvraag voor een milieuvergunning wordt rekening gehouden met het Provinciaal Omgevingsplan (POP). Hierin is vastgelegd dat deze vorm van motorsport met geluidshinder alleen kan plaatsvinden in de drie regionale geluidssportcentra. Het Ermerstrand hoort hier niet bij. Legalisatie van de activiteiten behoort dan ook niet tot de mogelijkheden.

De provincie heeft Ermerstrand bv en haar directie de geconstateerde overtredingen meegedeeld en hen alle drie een dwangsom opgelegd van 12.500 euro voor iedere keer dat er een motorsportevenement plaatsvindt, met een maximum van 100.000 euro.
Provincie:
Tag(s):