vrijdag, 31. augustus 2007 - 15:28

Provincie trek twee miljoen uit voor armoede-bestrijding

Groningen

Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen hebben twee miljoen euro uitgetrokken voor de bestrijding van armoede. Samen met de gemeenten en maatschappelijke organisaties wil de provincie de armoedeproblematiek verminderen. Hoe ze dat wil doen staat beschreven in het 'Actieprogramma Armoede en Armoedebestrijding 2008 - 2011'.

Bijna eenderde van de Groningers heeft moeite de eindjes aan elkaar te knopen. Daarmee lopen zij een groot risico om in de problemen te raken. Groningers komen ook vaker dan gemiddeld in de schuldhulpverlening terecht en het schuldbedrag in het Noorden ligt hoger dan in de rest van Nederland, zo bleek uit onderzoek dat Provinciale Staten heeft laten uitvoeren.

Het actieprogramma bestaat onder meer uit steun aan gemeenten om het gebruik van gemeentelijke voorzieningen, zoals de zorgtoeslag, te stimuleren en een flinke financiële impuls voor diverse projecten. Bijvoorbeeld het project 'thuisadministratie' van Humanitas dat straks in de hele provincie wordt uitgevoerd, zodat meer mensen hulp kunnen krijgen bij het op orde brengen van hun huishoudboekje. En kleinschalige vrijwilligersinitiatieven zoals oppashulp en kledingruil, die kunnen straks subsidie krijgen. Het project TELI helpt de minder draagkrachtige Groningers bij het terugdringen van de energielasten.

De oprichting van het Provinciaal Jeugdsportfonds is een andere manier waarop de provincie de laagste inkomens tegemoet komt. Uit dit fonds kunnen ouders met onvoldoende draagkracht een bijdrage krijgen in de contributie van sportverenigingen en sportkleding voor kinderen van 6 tot 18 jaar. Met de ondersteuning van de oprichting van Stichting Leergeld draagt de provincie bij aan allerlei activiteiten die belangrijk zijn voor de ontwikkeling van kinderen, zoals schoolreisjes, sport en hobby.
Provincie:
Tag(s):