dinsdag, 28. augustus 2007 - 21:04

Provincie wijst voorstel tot arbitrage van Essent af

Wijster

Het college van Gedeputeerde Staten gaat niet in op het voorstel van Essent tot arbitrage in de vergunningsprocedure voor de bouw van twee nieuwe afvalverbrandingslijnen in Wijster. Essent Milieu deed dit voorstel vorige maand nadat het college op 3 juli jl. het voornemen bekendmaakte om de uitbreiding van de verbrandingsinstallatie te weigeren.

Gedeputeerde Tanja Klip-Martin (VVD) die het Essent-dossier onder haar hoede heeft, vindt transparantie in de besluitvorming een belangrijke voorwaarde. Zo is dat ook vastgelegd in de Algemene wet bestuursrecht. “Arbitrage speelt zich af achter gesloten deuren. Dat willen we niet en kunnen we niet,� zo zegt de milieugedeputeerde.

Het ontwerp-besluit over de afwijzing van de vergunning voor de uitbreiding zal naar verwachting komende maand genomen worden. Volgens de (Europese) milieuwetgeving kan de vergunning niet worden afgegeven, omdat het energierendement te laag is. Dat komt doordat de vrijkomende warmte niet kan worden benut door bijvoorbeeld omliggende bedrijven.

Wel krijgt Essent een aangepaste vergunning voor de bestaande installatie.
Het college kan niet ingaan op het voorstel tot arbitrage omdat op besluiten over milieuvergunningen te allen tijde beroep mogelijk moet zijn door derden. De bestuursrechter hoeft geen rekening te houden met eventuele uitkomsten van arbitrage.
Provincie:
Tag(s):