donderdag, 27. september 2007 - 14:47

Provincie wil zieke iepen gezamenlijk aanpakken

Provincie

De provincie Noord Holland wil een gecoördineerde aanpak van de bestrijding van de besmettelijke iepziekte. Samen met Noord-Hollandse gemeenten wil ze een centrale beheerorganisatie opzetten. De Noord-Hollandse iep wordt nog steeds bedreigd door de zeer besmettelijke iepziekte.

Volgens de laatste schatting staan er anno 2007 nog maar 230.000 iepen, waarvan circa 4% ziek is. De provincie Noord-Holland pleit voor een centraal gecoördineerde aanpak van de iepziektebestrijding. Dit is volgens de provincie effectiever en goedkoper dan wanneer gemeenten dat ieder afzonderlijk doen.

Al eeuwenlang siert de iep het Hollandse landschap en de historische binnensteden. Eind jaren ’70 telde Nederland nog zo’n vijf à zes miljoen iepen. De iepziekte, een zeer besmettelijke schimmelziekte die wordt overgebracht door iepenspintkevers of via ondergrondse wortelverbindingen, heeft de populatie sterk uitgedund.

In 2004 telde Noord-Holland naar schatting zo’n 300.000 iepen. Volgens de laatste schatting is de iepenpopulatie de afgelopen drie jaar met 70.000 iepen afgenomen tot 230.000 stuks. In 1991 werd de iepziektebestrijding van het Rijk overgeheveld naar gemeenten. Kort daarna greep de ziekte snel om zich heen.

Om een grootschalige epidemie te voorkomen, nam de provincie in 2005 het initiatief tot het convenant ‘Samen voor de iep’. Provincies hielpen particulieren, terreinbeheerder en gemeenten ‘schoon schip’ te maken door eenmalig subsidie uit te keren voor het verwijderen van zieke iepen bij particulieren. Met uitzondering van Texel tekenden alle gemeenten het convenant en er werden bijna 15.000 particuliere zieke iepen gekapt.

De gemeenten en andere terreinbeheerders zetten zich stevig in voor het verwijderen van eigen zieke iepen. Het convenant loopt in december 2007 af. Om de iepziekte beheersbaar te houden, overlegt de provincie nu met de gemeenten en terreinbeheerders over een verdere gezamenlijke aanpak voor de toekomst. Een centrale iepenbeheerorganisatie, gezamenlijk gefinancierd door de gemeenten en andere iepenbeheerders, is volgens de provincie een aantrekkelijke optie.
Provincie:
Tag(s):