woensdag, 19. september 2007 - 16:34

Provincies willen discussie over nieuwbouw

Drenthe

De provincies willen een discussie over het aantal nieuwbouwwoningen dat nodig is om na 2010 aan de woonbehoefte te kunnen voldoen. De behoefte aan woningen in de provincies Groningen en Drenthe neemt vermoedelijk minder snel toe dan verwacht.

Dat blijkt uit onderzoek dat in opdracht van beide provincies is uitgevoerd om het bouwbeleid van de komende jaren te kunnen bepalen. Oorzaak voor de ontspanning van de woningmarkt is de lagere bevolkingsgroei.

De provincies gaan voor de periode 2006-2012 voor het hele gebied uit van een groei van de woningvoorraad. Dit is nog een inhaalslag van de achtergebleven woningproductie voor de korte termijn. Voor de langere termijn (periode 2002 – 2020) komen de onderzoeksresultaten uit op een groei in de regio Groningen-Assen van circa 30.000 woningen. Het betekent dat er ten opzichte van de totale opgave voor de regio circa 12.000 woningen minder nodig zullen zijn, zo'n 30 procent. Per gemeente verschilt dit percentage aanzienlijk. In de stad Groningen ligt het op 34 %, in Assen op 8 % en in de rest van de regio Groningen-Assen op 27%. De belangrijkste oorzaak voor de lagere groei van de woningvoorraad is de lagere bevolkingsgroei. Deze is het gevolg van de sterk afgenomen binnen- en buitenlandse migratie naar het noorden. Daarnaast verandert het woongedrag van jongeren in de stad Groningen. Zij blijven langer in de stad op kamers of in hun appartement en kopen of huren minder snel een zelfstandige woning.

De Groningse gedeputeerde Ineke Mulder en haar collega Anneke Haarsma van de provincie Drenthe willen de voorlopige resultaten van het onderzoek bespreken met de gemeenten en andere betrokken partijen, om de consequenties in beeld te brengen. Ook willen zij de uitkomsten onder de aandacht brengen van minister Vogelaar van wonen, wijken en integratie om de (woon)trend ook landelijk te onderzoeken.
Provincie:
Tag(s):